Home

Werkgerelateerd
Bij werkgerelateerde aandoeningen zal de professional gedurende de interventie gebruik maken van modules die inzoomen op de oorzakelijkheid van verzuim of dreigend verzuim. Werkplekanalyses, maar ook assertiviteitsaspecten zijn hier een voorbeeld van, met gedrag, vitaliteit en bewustwording als centrale thema’s.

Preventie en vitaliteit
Fitheid en vitaliteit is de belangrijkste voorwaarde om oudere werknemers langer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Nu Nederland in snel tempo vergrijst en ontgroent, zullen arbeidskrachten steeds schaarser worden. All Active heeft modules ontwikkeld die zijn gebaseerd op factoren die sterk van invloed zijn op het duurzaam inzetbaar houden van mensen in het dagelijks leven.

Resocialisering
Uitkeringsgerechtigden en mensen met een grote afstand tot werk hebben vaak beperkingen die het werk belemmeren. De klachten zijn vaak divers en kunnen chronisch zijn of ontstaan door een inactieve leefstijl. De klachten kunnen zich uiten in fysieke problemen, maar zijn veelal multifactorieel van aard. Mentale aspecten worden vaak gezien bij mensen met afstand tot werk. All Active kijkt naar de oorzaken en zorgt vanuit een multidisciplinaire aanpak dat de mens weer gemotiveerd raakt om te werken aan zijn terugkeer in de maatschappij.

Consument
Uw leven is u dierbaar. Uw gezin, relaties, werk en passies zijn uw kostbaarste bezit. Daarbij is een goede gezondheid onmisbaar. Om optimaal te kunnen genieten van alles wat het leven u te bieden heeft. Om optimaal te genieten is bewustwording en zelfinzicht in de gezondheid en vitaliteit essentieel. Diagnose middels een PMC, begeleiding door een leedstijlconsulent. Bij bijv. overgewicht zetten we een diƫtiste in, maar de inzet van een psycholoog minstens zo doorslaggevend voor een succesvol en duurzaam resultaat.